KDKR

administratie administratie belastingaangifte team

Belastingaangifte

Omzetbelasting
Omzetbelasting is beter bekend als BTW: Belasting over Toegevoegde Waarde. Het systeem van de BTW komt er in het kort op neer dat u in beginsel BTW bent verschuldigd over uw totale omzet, tenzij u van BTW bent vrijgesteld. U mag de BTW die andere ondernemers bij u in rekening brengen op de af te dragen BTW in aftrek brengen. In feite betaalt u dus belasting over de waarde die u toevoegt: het verschil tussen uw kost- en verkoopprijs.

Afhankelijk van (onder andere) de omvang van uw onderneming moet u maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een elektronische aangifte omzetbelasting doen. KdKr kan u hierbij van dienst zijn en ervoor zorgen dat u tijdig en correct aangifte doet.

Als u zaken doet met buitenlandse ondernemers gelden er voor u aanvullende administratieve verplichtingen. De BTW-regels waarmee u te maken krijgt als u internationaal zaken doet, hangen samen met het land waarmee u handelt. Voor landen van de Europese Unie (EU) gelden andere regels dan voor overige landen. Sinds 1 januari 2005 bent u verplicht de aangifte electronisch te verzorgen. De kennis en ervaring van KdKr op dit gebied kan uw onderneming helpen uw administratie op een juiste manier in te richten en kan fouten in uw BTW aangiften voorkomen.

Loonbelasting
Als u als ondernemer personeel in dienst heeft, krijgt u te maken met loonbelasting. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing van de loonbelasting en premie volksverzekeringen (loonheffing). De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Degene die loon of een uitkering verstrekt, houdt de loonheffing in. Hierdoor hoeft degene die het loon of de uitkering ontvangt geen of minder inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen te betalen.

Degene die de loonheffing moet inhouden (de ondernemer), wordt inhoudingsplichtige genoemd. Degene op wiens loon of uitkering loonheffing wordt ingehouden, wordt werknemer genoemd. Sinds 1 januari 2006 moet de aangifte loonbelasting per maand worden ingediend. Deze aangiften volgen uit de loonadministratie en moeten (verplicht) electronisch bij de belastingdienst worden aangeleverd. KdKr kan zowel uw loonadministratie verzorgen als de aangiften loonbelasting voor u indienen. Voor meer informatie over de omzetbelasting en loonbelasting kunt u contact met ons opnemen.

Inkomstenbelasting 2014
De aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2014 moet in principe voor 1 mei 2015 worden ingediend. Op deze aangifte is de belastingwet Inkomstenbelasting 2002 van toepassing.

Uitstel van aangifte
Als u niet in staat bent geweest om alle gegevens voor 1 mei 2015 te verzamelen, dan kunnen wij uitstel van aangifte voor u regelen. U valt dan onder de regeling van het zgn. "becon uitstel".

Wat houdt uitstel van aangifte in?
Als u gebruik maakt van de uitstelregeling, kan de belastingdienst op basis van uw inkomen van 2013 en op basis van een door ons kantoor in te dienen schattingsformulier 2014 een voorlopige aanslag opleggen. Een voorlopige aanslag is een voorschot op de definitieve aanslag. De voorlopige aanslag is in de meeste gevallen lager of gelijk aan de definitieve aanslag.

Tot welke datum is uitstel mogelijk?
Onder de uitstelregeling voor belastingadviseurs (becon uitstel) kan uitstel van aangifte worden verkregen tot 1 mei 2016. Indien de regeling voor bijzonder uitstel van toepassing is, kan de uiterste inleverdatum eerder liggen. Let wel: Indien u zelf uitstel van aangifte zou aanvragen, wordt u slechts uitstel verleend tot 1 september 2015.